لو رفتن مشخصات میت 40 پرو هوآوی تنها 3 روز پیش از معرفی!