سیستم خنک کننده پلی استیشن 5 بر اساس هر بازی بهینه سازی خواهد شد