بنچمارک NVIDIA RTX A6000 افشا شد – قدرت Ampere در ایستگاه کاری