فروش بخش تراشه NAND اینتل به SK Hynix به ازای 9 میلیارد دلار