پژوهشگران سریع‌ترین سرعت ممکن صوت را کشف کردند | ایتنا