جنرال موتورز از اولین ابر وانت الکتریکی جهان رونمایی کرد – هامر ای‌وی