وضعیت باتری آیفون 12 مناسب نیست: 5G برای آیفون دردسر ساز شد