فایرفاکس 82 منتشر شد: سریع ترین و بهینه ترین نسخه از مرورگر روباه آتیش