شرکت Adobe رفع تار شدن تصاویر توسط هوش مصنوعی را توسعه می‌دهد