جانی آیو، طراح ارشد سابق اپل با Airbnb همکاری می‌کند | زومیت