گرافیک RTX 3070 در 3DMark – جانشین 499 دلاری RTX 2080 Ti