تغییر پس از یک قرن؛ لوگوی مجله تایم در کاور جدید به «VOTE» تغییر یافت | زومیت