مودم Snapdragon X60 در خانواده آیفون 13 – سرعت بیشتر در سال 2021