کالبد شکافی آیفون 12 و آیفون 12 پرو: یکسان بودن چینش داخلی