عملکرد بی نظیر کنترلر Phison E18 – تا 1.2 میلیون IOPS