اریک اشمیت: شبکه‌های اجتماعی بلندگوی احمق‌ها هستند | زومیت