فروش بی نظیر چیپ های رایزن در اکتبر 2020 – بازار در انتظار Zen 3