وضعیت مبهم گرافیک GeForce RTX 3070 – (به‌روزرسانی)