حالت تاریک در سیستم عامل کروم گوگل به زودی اضافه خواهد شد