تیز بودن بدنه آیفون 12 باعث بریده شدن دست برخی از کاربران شده است