نسل سوم AirPods و AirPods Pro 2 سال 2021 در کنار AirPods Studio معرفی می‌شوند