انویدیا مشغول آماده سازی RTX 3080 Ti – گرافیکی با 9984 هسته CUDA؟