جدیدترین ایرباد بیسیم LG با فناوری حذف نویز و پاک کننده UV وارد بازار شد