سامسونگ سرانجام مجوز فروش نمایشگر به هواوی را بدست آورد!