پخش زنده مراسم رونمایی از سری Radeon RX 6000 – رویداد سرخ به پایان رسید