روزگار به کام تیم قرمز – توافق 35 میلیارد دلاری AMD و Xilinx همزمان با رکورد سه ماهه جدید