ظهور بارقه‌های امید: ایجاد ثبات در فروش گوشی های سونی