گزارش مالی آمازون در سه ماهه سوم 2020 – کرونا، نعمتی عظیم برای خرده فروشی بزرگ