پابجی موبایل سرانجام تسلیم شد – بتل رویال محبوب هند را ترک کرد!