طرح خانوادگی جدید دراپ‌باکس 2 ترابایت دیتا و یک «اتاق خانوادگی» در اختیار قرار می‌دهد | ایتنا