موتور پیشرانه حرارتی هسته‌ای که می‌تواند سفر به مریخ را به سه ماه کاهش دهد | ایتنا