عرضه سامانه‌ای برای بازار سرمایه/تأسیس اولین کالج هوش مصنوعی ایران | عصرارتباط