بازی The Masquerade Battle Royale Vampire: رونمایی شد: اولین اثر استودیو Sharkmob