نمره باتری آیفون 12: تمام شدن بحث باتری بعد از مدت طولانی