تغییرات اعمال شده در رجیستری گوشی های مسافری به چه صورت است؟