ربات جدید دیزنی سریال وست ورلد را به واقعیت تبدیل خواهد کرد | زومیت