ساخت کارخانه تراشه سازی هواوی – راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا