مرسدس تکنولوژی خودروی برقی و چیزهای دیگری را برای دستیابی به سهم بیشتری از استون مارتین مبادله کرد | ایتنا