رویداد One More Thing اپل در تاریخ 20 آبان ماه برگزار خواهد شد