رویداد Blizzcon 2021 صرفا به صورت آنلاین و رایگان برگزار خواهد شد