اپل پلتفرم تست فلایت را برای مک عرضه خواهد کرد | زومیت