فروش گلکسی نوت ۲۰ در ماه اکتبر کمتر از انتظار بوده است | زومیت