آنر V40 اواسط دسامبر معرفی و راهی بازار می‌شود | زومیت