کسب‌وکارهای دارای «اینماد» ۶ روز برای پاسخ به شکایت مشتریان فرصت دارند | زومیت