۲۵۰ خدمت دستگاه‌های اجرایی در دفاتر پیشخوان انجام می‌شود | زومیت