نخستین استارتاپ ویکند «مرکز نوآوری ایرانسل» برگزار می‌شود | زومیت