ال جی رولبل؛ نام احتمالی گوشی رول شدنی الجی | زومیت