RTX 3060 و RTX 3050 Ti با چیپ GA106 عرضه خواهند شد