بروزرسانی امنیتی نوامبر گلکسی اس ۱۰، نوت ۱۰ و نوت ۲۰ منتشر شد | زومیت