رونمایی سامسونگ از سنسور دوربین Vizion 33D ToF – تحول در عکاسی با موبایل